Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση Γονέων του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου


Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 11 Νοεμβρίου 2015, εκτιμώντας την κατάσταση που βρίσκεται το σχολείο μας και ιεραρχώντας τα θέματα που απασχολούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, προέβη στην παρακάτω ενέργεια:


Συνέταξε και κατέθεσε επιστολή στις 30 Νοεμβρίου 2015 με αρ. πρωτ. 56511 προς τον Δήμο Κορίνθου, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου γνωστοποιώντας τόσο τη σύνθεση του νέου ΔΣ όσο και βασικά θέματα του σχολείου μας όπως έλλειψη καθηγητών, θέρμανση, σίτιση και διάφορα άλλα λειτουργικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.