Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Λύνεται στο «παρά πέντε» το πρόβλημα μεταφοράς

Με τροπολογία που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Διαφάνεια –Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης», λύνεται, έστω και στο «παρά πέντε» το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. 


Το τέλος Φεβρουαρίου είχε τεθεί ως όριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των διαγωνισμών. 

Ωστόσο, αυτοί καθυστέρησαν σημαντικά, γεγονός το οποίο οφείλεται σε ένα σημαντικό ποσοστό στην επιβολή περιορισμού κεφαλαίων κίνησης, που είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία των οικονομικών φορέων να προσκομίσουν εγγυητικές επιστολές που με την σειρά της οδήγησε στην μετάθεση προς τα πίσω των ημερομηνιών υποβολής προσφορών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχει προσβληθεί η διαδικασία. 

Ο νομοθέτης προβλέπει στην τροπολογία ότι, μετά από αιτήματα αρκετών Περιφερειών, «για να μη διαταραχθεί η μεταφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους… κρίνεται αναγκαία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2015-2016». 

Επιπλέον, ειδικά για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων καταργείται ο περιορισμός των 20 χιλιομέτρων. 

Συγκεκριμένα, ο περιορισμός συνίσταται στη μη μεταφορά με δημόσια σύμβαση των εν λόγω μαθητών, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη είναι μεγαλύτερη από την απόδοση του προβλεπόμενου επιδόματος για τις περιπτώσεις που η μεταφορά είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη (επιδότηση μέχρι 1.500 ευρώ ανά μαθητή ανά σχολικό έτος). 

Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών που φοιτούν σε αυτές τις κατηγορίες σχολείων, αντιμετώπιζαν σημαντικό πρόβλημα, καθώς ξεπερνούσαν κατά πολύ τους περιοριστικούς όρους των χιλιομετρικών αποστάσεων.

ΒΙΚΥ ΚΩΣΤΑ

Πηγη: proinanea.gr