Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η φιλαρμονική ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου στις βραβεύσεις των μαθητών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό των Φιλολόγων Κορινθίας.