Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2019
Η παράδοση της βαθμολογίας των μαθητών θα γίνεται από την Πέμπτη 20/06/2019 και εξής.

Επίσης παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να επιστρέψουν τα καρτελάκια τους του ΚΤΕΛ.