Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. ΠΕΓΜΚΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

Αθήνα 27-3-2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων σας καλεί στην Εκλογική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο Μουσικό Σχολείο του Πειραιά, το Σάββατο 13/4/2019 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

9.30 -11.00: Προσέλευση Εκπροσώπων, τακτοποίηση οικονομικών και 
                    γραμματειακών εκκρεμοτήτων.
           11.00: Έναρξη Εργασιών από εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης
11.00 -11.05: Εκλογή Προεδρείου της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης
11.05 -11.20: Διαπίστωση απαρτίας
11.20 -11.25: Εκλογή τριών μελών για εφορευτική επιτροπή
11.25 -12.00: Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
12.00 -12.05: Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
12.05 -12.10: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
12.10 -12.40: Διευκρινιστικές ερωτήσεις - απαντήσεις
12.40 -12.50:Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου Δ.Σ. από 
                     καθήκοντα - ευθύνες
12.50 -13.20: Υποψηφιότητες για ΔΣ, ΕΕ
13.20 -14.00: Διάλειμμα
14.00 -14.30: Παρουσίαση των υποψηφίων
14.30 -15.30: Ψηφοφορία
15.30 -16.30: Καταμέτρηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νέου ΔΣ


Οι σύλλογοι καλούνται να προσκομίσουν έως 12/4/2019 το πρακτικό της γενικής
συνέλευσης ή της συνεδρίασης του Δ.Σ, σύμφωνα με τα οποία ορίζονται οι 2 εκπρόσωποι για την Γενική Συνέλευσης της Ένωσης. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας συνδρομές έως και την ημέρα της Γ.Σ. (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ) οι οποίες ανέρχονται σε: 50 ευρώ για νέους συλλόγους που εκπροσωπούν έως 100 μαθητές, 100 ευρώ για συλλόγους πού εκπροσωπούν έως 200 μαθητές, 150 ευρώ για σχολεία 200-300 μαθητών και 200 ευρώ ετησίως για συλλόγους οι οποίοι εκπροσωπούν από 300 μαθητές και άνω.


* Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες: 
Πρόεδρος, Μενελάου Μενέλαος
Γραμματέας, Μιχαλάτος Βαγγέλης 6944634419 
Ταμίας, Λαδοπούλου Ελένη 6979301816