Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Beat Bullying, ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.

Bullying, ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.
» Μ Ι Λ Α ! ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ! » ΤΗΛ: 801-801-1177 ΓΡΑΜΜΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ.www.kar.org.gr