Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ

Αθήνα,25/11/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων ύστερα από έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή 25/11/2018 στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου, καλεί όλους τους γονείς, τους μαθητές και τους καθηγητές σε συλλογική δράση και κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση του θεσμού των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Είναι αδύνατον να παραμείνουμε παθητικοί στην προσπάθεια αλλαγής του χαρακτήρα των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Η μετατροπή τους από σχολεία κατάρτισης σε σχολεία ενθάρρυνσης δεν είναι ούτε βελτίωση ούτε εκσυγχρονισμός της λειτουργίας τους!
Τα προβλήματα μας χρονίζουν. Έχουμε ελλείψεις σε προσωπικό (καθαρίστριες, φύλακες, γραμματεία, νοσηλευτές), ελλείψεις σε εποπτικά μέσα και εργαστηριακό εξοπλισμό, σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σημαντικά προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών. Εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες της γραμματειακής υποστήριξης, μαθητές υποχρεώνονται σε συνδιδασκαλία σε μαθήματα που είναι ατομικά ενώ υπάρχουν αντικείμενα τα οποία δε διδάσκονται γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Με την έναρξη του σχολικού έτους είχαμε κενά ακόμα και σε μαθήματα γενικής παιδείας. Τα μουσικά βιβλία εξακολουθούμε να τα πληρώνουμε οι γονείς από την τσέπη μας. Τα απολυτήρια των παιδιών μας δεν έχουν κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Δε διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων στα αντικείμενα της μουσικής.
Τα προβλήματα των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων δεν είναι άσχετα με τα συνολικότερα προβλήματα της εκπαίδευσης. Η διαρκής υποχρηματοδότηση και η λογική της μείωσης του κόστους των εκπαιδευτικών μονάδων, βάζει σε δεύτερη μοίρα τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και αναγκάζει τους γονείς να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Με διπλές και τριπλές αναθέσεις, ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, χωρίς μόνιμους καθηγητές, προσωπικό, βιβλία, εποπτικό υλικό, κτιριακές υποδομές, μεταφορές, δεν υπάρχει πραγματικά δημόσια δωρεάν παιδεία, πραγματικά δημόσια, δωρεάν μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση.
Όχι στην υποβάθμιση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων!
Απαιτούμε:
 • Άμεση απόσυρση του άρθρου 40, παρ. 5γ του Σχεδίου Νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Παν. Αθηνών, Παν. Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». Καμία τροποποίηση και καμία προσθήκη στο άρθρο αυτό δε δίνει λύσεις στα προβλήματα της μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
 • Άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα και το μέλλον των Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων.
 • Ενεργοποίηση του νόμου και διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων στην Ευρωπαϊκή Μουσική (Ειδικό Αρμονίας), τη Βυζαντινή Μουσική και τα Παραδοσιακά Όργανα στο πλαίσιο λειτουργίας της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένη κατάταξη των αποφοίτων στα πρακτικά και θεωρητικά μουσικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα σπουδών.
 • Διορισμούς καθηγητών μουσικής και γενικής παιδείας με οργανικές θέσεις στα σχολεία μας.
 • Άμεση κάλυψη των κενών σε μουσικά μαθήματα και μαθήματα γενικής παιδείας.
 • Η διδασκαλία όλων των μουσικών οργάνων να είναι ατομική.
 • Να ορίζονται με σαφήνεια στο αναλυτικό πρόγραμμα ως υποχρεωτικά τα μουσικά μαθήματα και τα μαθήματα αισθητικής παιδείας
 • Εκπόνηση διδακτικών μουσικών εγχειριδίων και δωρεάν διανομή τους σε όλους τους μαθητές.
 • Δημιουργία Διεύθυνσης Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σπουδών στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 • Άμεση κάλυψη των αναγκών σε κτιριακές υποδομές, εξοπλισμό (μουσικά όργανα, εποπτικά μέσα, εργαστηριακός εξοπλισμός) και προσωπικό (νοσηλευτές, γραμματειακή υποστήριξη, καθαρίστριες, φύλακες πλήρους απασχόλησης).
 • Δωρεάν μεταφορές για όλους τους μαθητές χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς.
 • Οι μαθητές οι οποίοι δεν προάγονται μετά από επαναληπτικές εξετάσεις σε μουσικά μαθήματα,   να   μην   υποχρεώνονται   σε   επανάληψη   της   τάξης   στα σχολεία της γενικής παιδείας εφόσον έχουν προαχθεί στα μαθήματα γενικής παιδείας.

Θεωρούμε την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου για το θέμα το οποίο προέκυψε με το άρθρο 40 προσβλητική και απαξιωτική. Θέλουμε σχολεία στα οποία θα προετοιμάζονται και θα καταρτίζονται τα παιδιά μας στα αντικείμενα της μουσικής, του σχεδίου, του χορού και του θεάτρου στην περίπτωση που θα επιθυμούν να ακολουθήσουν μία αντίστοιχη επαγγελματική κατεύθυνση και όχι σχολεία «δημιουργικής απασχόλησης» όπου θα καλλιεργούνται απλά δεξιότητες και κλίσεις. Απαιτούμε πραγματικά δωρεάν δημόσια εκπαίδευση.
Όχι άλλα χρήματα από την τσέπη των γονιών!
Όχι άλλη υποβάθμιση της μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης!
Γονείς, μαθητές, καθηγητές οργανώνουμε τον αγώνα μας.
Καλούμε τους συλλόγους γονέων των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, σε συνεργασία με τα 15μελή των μαθητών και τους συλλόγους διδασκόντων, να πάρουν όλα τα πρακτικά μέτρα για μαζική κάθοδο και παρουσία στη βουλή την ημέρα που θα ζητιέται το νομοσχέδιο.
Αντίστοιχα καλούμε να κινηθούν τα σχολεία μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Από αυτή τη μάχη να μην λείψει κανείς!
Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να ορίσει την μέρα Πανελλαδικής δράσης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Απόφαση Σχολικού Συμβουλίου Μ.Σ. Αλίμου - ΨΗΦΙΣΜΑΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
ΠΡΑΞΗ 1Η /14-11-2018

Στον Άλιμο και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, σήμερα Τετάρτη 14-11-2018 και ώρα 2.45 μ.μ., συνήλθε το Σχολικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και Προέδρου του Σχολικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνου Πουή, με θέμα: Προωθούμενες διατάξεις για τα Μουσικά Σχολεία στο Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσααλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Στο ξεκίνημα της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διαπίστωσε τη νομιμότητα του Συμβουλίου, καθώς τα παρόντα μέλη ήταν περισσότερα από τα απόντα και όρισε ως Γραμματέα του Σχολικού Συμβουλίου την εκπαιδευτικό Βασιλική  Ζεπάτου ΠΕ 79.01. Στη συνέχεια ενημέρωσε το Συμβούλιο για τα ζητήματα που αφορούν στο θέμα της συνεδρίασης και επεσήμανε τη σοβαρότητα του θέματος για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και τοπική αυτοδιοίκηση. Ενημέρωσε για το Υπόμνημα Καθηγητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου με θέμα: Προωθούμενες διατάξεις για τα Μουσικά Σχολεία στο Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που στάλθηκε (υπ΄αρ. 4413/9-11-2018 Διαβίβαση) στην ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την Καλλιτεχνική Επιτροπή και κοινοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης,  τα Μουσικά Σχολεία, την ΟΛΜΕ και την ΕΛΜΕ Νοτίας Αθήνας. Ακολούθως, τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου μελέτησαν και συνέκριναν τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για τα Μουσικά Σχολεία [Ν. 1824/1988, αρθ. 16 Ι΄ «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (ΦΕΚ 296 Α/τ. Α΄/30-12-1988) και άρθρα 42 και 45 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-9-2013)] με τις αντίστοιχες όπως τροποποιούνται ή καταργούνται στο άρθρο 40, παρ. 5 του Σχεδίου Νόμου  «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου … και άλλες διατάξεις» και έλαβε υπόψη της την Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου, όλα τα σχετικά δεδομένα, το προαναφερθέν Υπόμνημα των εκπαιδευτικών καθώς και το Ψήφισμα των μαθητών του σχολείου και συζήτησαν σχετικά. Τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου συμφώνησαν και κατέληξαν στη σύνταξη του παρακάτω ψηφίσματος Σχολικού Συμβουλίου με έκθεση απόψεων και παράθεση παραρτήματος με μελέτη των διατάξεων και σχετικές παρατηρήσεις. Το ψήφισμα και το παράρτημα τέθηκαν σε ψηφοφορία και το Σχολικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την έγκρισή τους, όπως και επίσης αποφάσισε ομόφωνα να κατατεθεί μαζί με τα προαναφερθέντα το Ψήφισμα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου. Το ψήφισμα του Σχολικού Συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Αλίμου εγκρίθηκε ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς, τα Μέλη του Σχολικού Συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, απευθύνουμε το παρόν ψήφισμα προς:
 1. τον Υπουργό Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου,
 2. την Υφυπουργό Παιδείας ,  Έρευνας και Θρησκευμάτων, κα. Μ. Τζούφη,
 3. τον Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ.  Η. Γεωργαντά,
 4. την Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων
και το κοινοποιούμε:
 1. στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπόψη κ. Κ. Τσαχαλά,
 2. στα Μουσικά Σχολεία της χώρας,
 3. στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αλίμου,
 4. στο Δήμο Αλίμου,
 5. στην ΟΛΜΕ,
 6. στην ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας

Με το παρόν ψήφισμα ζητούμε την απόσυρση των διατάξεων του άρθρου 40, παρ. 5 του Σχεδίου Νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που αφορούν στα Μουσικά Σχολεία, διότι οι προωθούμενες αυτές διατάξεις αλλάζουν ριζικά την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία και αποστολή των Μουσικών Σχολείων και, κατά την αντίληψή μας υποβαθμίζουν και θέτουν σε κίνδυνο το θεσμό. Περαιτέρω θεωρούμε οι αλλαγές αυτές ότι θίγουν και επηρεάζουν αρνητικά μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων, τη διευρυμένη κοινότητα των 48 Μουσικών Σχολείων σε όλη τη χώρα, που μπορεί να φθάνει στους 300.000 ανθρώπους ή παραπάνω.  Στη διευρυμένη αυτή «σχολική κοινότητα» συγκαταλέγονται οι μαθητές και οι οικογένειές τους, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους, οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και εμπειροτέχνες μουσικής που εντάσσονται στους πίνακες μουσικών ειδικεύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και οι οικογένειές τους, οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων και οι οικογένειές τους, οι άνθρωποι που εργάζονται σε φορείς που συναρτώνται με τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων και οι οικογένειές τους, αλλά και οι φοιτητές των Τμήματων Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ και οι οικογένειές τους.
Το αίτημά μας για απόσυρση των διατάξεων τεκμηριώνεται από τις επισημάνσεις και τις απόψεις μας που ακολουθούν, καθώς και από το συνοδευτικό παράρτημα, στο οποίο αποτυπώνεται  η σύγκριση των ισχυόντων και προωθούμενων νομοθετικών διατάξεων και διατυπώνονται παρατηρήσεις ως προς τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων. Συγκεκριμένα:

Υπό τον τίτλο «Διατάξεις για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία» δημοσιεύτηκαν στις 5-11-2018, σε εκπαιδευτική ιστοσελίδα ρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ… ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Μεταξύ αυτών, και ρυθμίσεις που αφορούν τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

(https://www.esos.gr/arthra/59767/diataxeis-gia-ta-moysika-kai-kallitehnika-sholeia και
https://www.esos.gr/arthra/59758/shedio-nomoy-gia-pan-thessalias-opos-katatethike-sti-ne-tis-voylis)

Επί των προωθούμενων ρυθμίσεων όσο και επί του σχετικού αποσπάσματος της Αιτιολογικής Έκθεσης που συνοδεύει τον Νόμο, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 1. Η επιχειρηματολογία, στην Αιτιολογική Έκθεση, ότι η ανάγκη άρσης «διοικητικών βαρών και στρεβλώσεων, με τις οποίες εξασφαλίζεται ο εξορθολογισμός φορέων με συναφές αντικείμενο…» συνδέεται ως αιτιατό και ικανοποιείται με τη διοικητική «εκκαθάριση» της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων, αγνοεί και παραβλέπει την κρίσιμη συμβολή αυτού του θεσμού, από το 1988 μέχρι και σήμερα, σε αυτό που ονομάζουμε «Μουσικό Σχολείο».
 2. Το Μουσικό Σχολείο είναι τύπος σχολείου υψηλής ζήτησης και ευρείας αποδοχής σε κάθε τοπική κοινωνία του το φιλοξενεί, που επιδεικνύει διαχρονικά δυναμική εκπαιδευτική και καλλιτεχνική παρουσία, ένα σχολείο έντονα εξωστρεφές και δραστήριο από τη φύση του, που με τρόπο ιδανικό συνέχει και αναδεικνύει τον τοπικό πολιτισμό κάθε περιοχής της χώρας μας, ένα σχολείο που δίνει υγιείς και δημιουργικές διεξόδους στους μαθητές του. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι την ίδρυση των Μουσικών Σχολείων η καλλιέργεια των τοπικών μουσικών παραδόσεων βρισκόταν σε φθίνουσα πορεία επί δεκαετίες, ασκούμενη κυρίως από τα πιο ηλικιωμένα μέλη των κοινοτήτων της ελληνικής περιφέρειας χωρίς προοπτική συνέχειάς τους. Σήμερα, τα Μουσικά Σχολεία προσκαλούνται επανειλημμένα από πλήθος φορέων και κορυφαίων θεσμικών παραγόντων της χώρας, για να πλαισιώσουν τελετές και εκδηλώσεις υψηλού κύρους (Βουλή των Ελλήνων, Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Μουσεία, τελετές υποδοχής επισήμων από το εξωτερικό, συναυλίες στο εξωτερικό και κ.α.). Επίσης,  σε ορισμένα Μουσικά Σχολεία λειτουργούν Τμήματα Ένταξης για μαθητές με προβλήματα όρασης, κ.α.., οι οποίοι ακολουθούν κυρίως μουσικές σπουδές. Περαιτέρω, πλήθος αποφοίτων των μουσικών Σχολείων έχουν ακολουθήσει μουσικές σπουδές και είναι πλέον αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες. Ιδιαίτερα αναφέρουμε την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του χώρου της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, καθώς και την ανάπτυξη νέων μουσικών ιδιωμάτων με μίξη πολλών διαφορετικών μουσικών στοιχείων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ έχουν αναπροσαρμόσει ή αναπτύξει τα προγράμματα σπουδών τους ώστε να ανταποκρίνονται στις μουσικές ειδικεύσεις των Μουσικών Σχολείων.
 3. Ωστόσο στον πυρήνα όλων των παραπάνω δρούσε πάντα το μόνιμο συλλογικό όργανο  της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας που, για όσους από εμάς το γνωρίζουμε και ιστορικά, ήταν αυτή που διαμόρφωσε το περιεχόμενο και διατύπωσε τις κατάλληλες εισηγήσεις προς την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση αυτού του τολμηρού ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα εγχειρήματος στη χώρα μας. Είναι ο θεσμός που με τις δεκάδες προτάσεις του σε όλο το εύρος θεμάτων αρμοδιότητάς του (ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, στελέχωση, διασχολικές συνεργασίες, μουσικά σύνολα, φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων, ειδική υλικοτεχνική υποδομή, μουσικά όργανα κ.α.) συμβάλλει διαχρονικά και καθοριστικά στη διαμόρφωση του θεσμού των Μουσικών Σχολείων τα οποία, παρά τα όποια προβλήματα, ανήκουν αναμφισβήτητα σε μια από τις πλέον καινοτόμες  δομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος, καλύπτοντας το σύνολο της Επικράτειας.
 4. Είναι επομένως απορίας άξιο το ότι προωθείται η κατάργηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής επειδή υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματικότερη παραγωγή έργου από μία υφιστάμενη δομή – το ΙΕΠ – που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία. Συμπεραίνεται λοιπόν, μέσα από τις προτεινόμενες διατάξεις, ότι η Καλλιτεχνική Επιτροπή δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για το έργο που έχει επιτελέσει στα 30 χρόνια λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων. Συνάγεται επίσης, από το σκεπτικό της Αιτιολογικής Έκθεσης, ότι η Καλλιτεχνική Επιτροπή, στην ουσία ένα άμισθο πενταμελές συλλογικό όργανο, είναι φορέας ομοειδής προς το ΙΕΠ, ένα ΝΠΙΔ δημοσίου συμφέροντος, με το οποίο ασκεί από κοινού τις εισηγητικές αρμοδιότητες για θέματα αξιολόγησης φακέλων εκπαιδευτικών Μουσικής προς μετάθεση ή απόσπαση σε Μουσικά Σχολεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για θέματα καταγραφής λειτουργικών κενών και κατανομής αναπληρωτών λαμβάνοντας υπόψη τις  διαθέσιμες πιστώσεις και τις ανάγκες των σχολείων σε μουσικές ειδικεύσεις, για θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής εισαγωγικών εξετάσεων υποψηφίων για την Α’ Γυμνασίου, για θέματα συνεργειών μεταξύ Μουσικών Σχολείων, για θέματα αναγνώρισης δεύτερης μουσικής ειδίκευσης εκπαιδευτικών που θα τους επιτρέψουν να καλύψουν περισσότερα διδακτικά αντικείμενα μέσα στο ίδιο σχολείο, κ.α.
 5. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων που ενδεικτικά περιγράφεται παραπάνω ασκείται διαχρονικά από τα μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, τα οποία προέρχονται από τη ζώσα καθημερινότητα των σχολείων, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σ’ αυτά είτε από τη θέση του Διευθυντή/Υποδιευθυντή είτε από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου και του καθηγητή.  Πρόκειται επομένως για μια συγκροτημένη ομάδα προσώπων με αναγνωρισμένο κύρος (καθηγητών πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων, διευθυντών ορχήστρας, καθηγητών Μουσικών Σχολείων και, γενικότερα, μελών από ποικίλους χώρους της μουσικής εκπαίδευσης και του μουσικού καλλιτεχνικού χώρου της Ευρωπαϊκής Μουσικής και της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής), οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος και να χειρίζονται τα συναφή θέματα.
 1. Εκλαμβάνεται τουλάχιστον ως ανακολουθία το γεγονός ότι προτείνεται  η κατάργηση ενός συλλογικού οργάνου με μόνο το επιχείρημα της «διοικητικής στρέβλωσης«, παρά τα διαχρονικά αιτήματά και τις τεκμηριωμένες προτάσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής προς τις εκάστοτε ηγεσίες για στήριξη και αναβάθμιση του πλαισίου άσκησης του έργου της, τη στιγμή που τα νεοϊδρυόμενα Μουσικά Σχολεία αυξάνονταν ταχύτατα, ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης που οι οικονομικοί πόροι μειώνονταν δραματικά ενώ οι ανάγκες σε προσωπικό και υλικά μέσα διογκώνονταν εκθετικά. Εξάλλου τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια η Καλλιτεχνική Επιτροπή έχει κατ’ επανάληψη υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα για ίδρυση αυτοτελούς τμήματος, Διεύθυνσης ή τουλάχιστον Τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας ώστε να υποστηρίξει πληρέστερα τα Μουσικά Σχολεία (48 τον αριθμό), τη στιγμή που ως γνωστόν, λειτουργούν ανάλογες διοικητικές υπηρεσίες εντός του Υπουργείου Παιδείας με πολύ πιο περιορισμένο πεδίο εποπτείας (Εκκλησιαστικά Σχολεία). Δεν είναι επομένως κατανοητό και, πάντως, πάσχει τεκμηρίωσης το σκεπτικό υπέρ της κατάργησης του θεσμού ενόσω το Υπουργείο Παιδείας ουδέποτε αξιολόγησε τον τρόπο λειτουργίας της Καλλιτεχνικής Επιτροπής με δεδομένα τα πενιχρά μέσα που αυτή είχε και έχει στη διάθεσή της για την υλοποίηση του έργου της (ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής, χώρων εργασίας και, κυρίως, προβλήματα διοικητικής στήριξης).
 2. Τέλος, όσον αφορά την Αιτιολογική Έκθεση, με ποιό τρόπο αποδεικνύεται η «ανάγκη προσδιορισμού του σκοπού των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορισμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης στα σχολεία αυτά και οργάνωσης γενικά του τρόπου λειτουργίας τους…»; Υπάρχει επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση για όλες τις πτυχές λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων που επηρεάζονται από τις προτεινόμενες διατάξεις;  
Συγκεκριμένα, επισημαίνονται οι εξής δυσμενείς τροποποιήσεις-καταργήσεις που εισάγονται με τις προτεινόμενες διατάξεις:

 1. Οι παράγραφοι στον ισχύοντα Νόμο Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α’) – άρθρο 16, Ι’, μειώνονται από 12 σε 8.
 2. Νέα παρ. 1: Παύει να υπάρχει στον σκοπό των Μουσικών Σχολείων «η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής..» Παύει να προσδιορίζεται ρητά ότι τα Μουσικά Σχολεία περιλαμβάνουν Γυμνάσιο και Λύκειο.
 3. Νέα παρ. 2: Από το αναλυτικό πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων έχουν καταργηθεί τα μαθήματα Αισθητικής Παιδείας και δεν ορίζεται ότι τα μαθήματα μουσικής παιδείας διέπονται από αναλυτικό πρόγραμμα.
 4. Καταργούνται τα μαθήματα μουσικής παιδείας προαιρετικής παρακολούθησης για μαθητές δημοτικών σχολείων, για την ανίχνευση των κλίσεων και ενδιαφερόντων τους στη μουσική (ισχύουσα παρ. 3)
 5. Καταργείται η Καλλιτεχνική Επιτροπή (ισχύουσα παρ. 4)
 6. Νέα παρ. 3: Η διατύπωση «…καθηγητές μουσικής με ειδίκευση στα διδασκόμενα μουσικά αντικείμενα» δημιουργεί στρεβλώσεις και προβλήματα στην ανάθεση διδασκαλίας των μουσικών μαθημάτων.
 7. Νέα παρ. 5: Καταργείται ο ξεχωριστός πίνακας επιλογής Διευθυντών των Μουσικών Σχολείων και η πρόβλεψη αυτοί να έχουν ειδικά προσόντα: τη σχέση με τις τέχνες γενικά και τη μουσική ειδικότερα (ειδικές σπουδές ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση).
 8. Νέα παρ. 6: Καταργεί τις εισηγήσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για τα θέματα προσλήψεων αναπληρωτών, ωρομισθίων και εμπειροτεχνών Μουσικών, καθώς και έκτακτων συνεργατών για τις ανάγκες των Μουσικών Σχολείων και τα θέματα αποζημίωσής τους.
 9. Νέα παρ. 7: Στη διάταξη για την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, ενώ διατηρείται η διδασκαλία στον τομέα της Αισθητικής Παιδείας, τα μαθήματα αυτού του τομέα απαλείφονται στην παρ. 2 για τα άλλα Μουσικά Σχολεία. Έτσι, καταστρατηγείται η ισοτιμία και ο ενιαίος χαρακτήρας του θεσμού.
 10. Απαλείφεται η οποιαδήποτε αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης «τεχνικού εξοπλισμού των Μουσικών Σχολείων σε συμβατικά ευρωπαϊκά και ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και τεχνικά μέσα, συγκρότησης των εργαστηρίων σύγχρονης τεχνολογίας και εκπόνησης σχεδίων ειδικών προγραμμάτων στους τομείς μουσικής», καθώς και στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτόν των εξοπλισμό. (ισχύουσα παρ. 10 και 11)
 11. Νέα παρ. 8: Δεν είναι σαφής η έκφραση «μετεγγραφές φοίτησης». Σε κάθε περίπτωση, οι μετεγγραφές και η φοίτηση είναι δύο διακριτά θέματα με ξεχωριστές κανονιστικές διατάξεις στην εκπαιδευτική νομοθεσία.
 12. Περαιτέρω, στα άρθρα 42 και 45 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) έχει καταργηθεί η εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για τα ωρολόγια προγράμματα και αναλυτικά προγράμματα των Μουσικών Σχολείων, δηλαδή η εισήγηση του πλέον εξειδικευμένου συλλογικού οργάνου για τα θέματα αυτά.
Συνημμένα υποβάλλεται το προαναφερόμενο Παράρτημα με αναλυτική σύγκριση των διατάξεων και διατύπωση παρατηρήσεων ως προς τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τις προτεινόμενες μεταβολές.
Επίσης, εμείς τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Αλίμου αποφασίσαμε ομόφωνα  να αποστείλουμε μαζί με τα προαναφερθέντα έγγραφα στους ίδιους αποδέκτες, το Ψήφισμα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου.
Για το λόγο αυτό συντάσσεται η Πράξη αυτή και υπογράφεται.

                                       Ο Πρόεδρος                    Η Γραμματέας                                            

                            Οι μαθητές                                                          Οι γονείς
                                                                                                                                                               Οι καθηγητές
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Τα μουσικά σχολεία εκπέμπουν SOS - BINTEO


Τα μουσικά σχολεία εκπέμπουν SOS,το άρθρο 40 που ετοιμάζεται να περάσει η κυβέρνηση Εχει ασάφειες ως προς τον σκοπό τους, λένε οι σύλλογοι γονέων των μουσικών σχολείων. Σήμερα στην Άλλη Διάσταση μαθαίνουμε τις αγωνίες γονιών και μαθητών.ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αγαπητοί
Κατανοώντας το ενδιαφέρων σας για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία στην Πατρίδα μας νιώθω την ανάγκη, αισθάνομαι την υποχρέωση, ότι πρέπει να ενημερωθείτε για το νέο νομοσχέδιο που μέσα στη εβδομάδα θα είναι στη Βουλή.

Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους.

https://mousikart.gr/%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1/

https://mousikart.gr/%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b1-%cf%83%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb/

https://mousikart.gr/wp-content/uploads/2018/11/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%91%CE%A3_09112018_%CE%95%CE%9A%CE%A0_%CE%9C%CE%A3_%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5-2.pdf
 
Μενελάου Μενέλαος
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΠΈΓΜΚΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

Αθήνα 18-11-2018


Πρόσκληση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

25 Νοεμβρίου 2018 Μουσικό Σχολείο Ιλίου

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, προσκαλεί τους εκπροσώπους των συλλόγων στην Πανελλήνια Ένωση, τα Δ.Σ των συλλόγων και τα 15μελή μαθητικά συμβούλια στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στις 10π.μ στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

1) Αλλαγές στο λύκειο και το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη εκπαίδευση.

2) Για την ΚΥΑ 50025/26-9-2018 και την διευκρινιστική εγκύκλιο 538831 4-10-18 που επαναφέρει ουσιαστικά την ΚΥΑ 24001/11-6-2013

3) Συμπλήρωση ή όχι του Δ.Σ. της Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ.

4) Διατάξεις για την εισαγωγή φοιτητών στο τμήμα Μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο τμήμα Μουσικής επιστήμης και τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

5) Σχέδιο νόμου για τις συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Π. Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας (Ότι αφορά άμεσα τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία).

Την Τετάρτη ή την Πέμπτη το νομοσχέδιο πάει στην μορφωτικών υποθέσεων. 

Πρέπει οι γονείς οι μαθητές οι καθηγητές να είμαστε σε επιφυλακή ενημερωμένοι
και σε ετοιμότητα.

Χρειάζεται να ακουστούμε παντού και δυνατά, από τώρα, με κλιμάκωση την ημέρα που θα κατατεθεί για ψήφισμα.

Χρειάζεται να επιμένουμε στις συνέπειες που θα έχει στα σχολεία μας, γιατί είναι πρόβλημα που οδηγεί στο σμπαράλιασμα τους (υπάρχει ο συγκριτικός πίνακας στη ιστοσελίδα της ΠΕΓΜΚΣ https://mousikart.gr/)

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ


Συνημμένα σας προωθούμε το Ψήφισμα του Σχολικού συμβουλίου του
Μουσικού Σχολείου Ιλίου.

Βαγγέλης Μιχαλάτος
Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών και Καλλιτεχνικών ΣχολείωνΠράξη 2η


Στο Ίλιον σήμερα, ημέρα Παρασκευή 09.11.2018 και 14:00 συνήλθε έκτακτο Σχολικό Συμβούλιο κατόπιν του με αρ. πρωτ. 1866/08.11.18 αιτήματος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Γυμνασίου – Λ.Τ. Ιλίου με θέματα:

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                                        Περιστέρι,
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                        8/11/18
                                                                                      Αρ. πρωτ: 6
                                                                                           Προς
                                                                            1. ΑΣΓΜΕ
                                                                            2. Πανελλήνια Ένωση
                                                                                 Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων                                                                  3. Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Περιστερίου
                                                                             4. Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας
                                                                             5. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων
                                                                                 Καλλιτεχνικών Σχολείων
                                                                                    
                           
ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ
& ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Η κυβέρνηση, με την ευθύνη των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Έρευνας & Οικονομίας, Υποδομών & Μεταφορών, προχώρησε στην υπογραφή Κ.Υ.Α, στις 26/9/18, που ουσιαστικά καταργεί το κεκτημένο δικαίωμα των μαθητών που φοιτούν στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, για δωρεάν μετακίνηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

Αθήνα 08/11/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσα στο σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το οποίο πρόσφατα κατατέθηκε, συμπεριλαμβάνονται τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Συνεχίζεται η υποβάθμιση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων!

Η Μουσική και Καλλιτεχνική Παιδεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη !

Την ανάγκη αυτή μπορεί να την εξασφαλίσει μόνο η δωρεάν δημόσια παιδεία.