Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Ενημερωση για την ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση Γονέων για τη συμμετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή-μετακίνηση


Αγαπητοί γονείς, προς αποφυγή παρεξηγήσεων σας ενημερώνουμε τι ισχύει για τις υπεύθυνες δηλώσεις που λάβατε αυτό το διάστημα απο τη διεύθυνση σχολείου που αφορά τη συμμετοχή των παιδιών μας στις σχολικές εκδρομές.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 681/2017  6 Μαρτίου 2017 - Αρ. Φύλλου 681 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Α. Προϋποθέσεις μετακινήσεων άρθρο 10  στην παράγραφο 4 αναφέρει τα εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Α. Προϋποθέσεις μετακινήσεων

Άρθρο 10

4. Σε κάθε περίπτωση, εκτός του περιπάτου πεζή, είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας να καταθέτει στον Διευθυντή του σχολείου αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία συναινεί ή όχι για τη συμμετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή-μετακίνηση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής-μετακίνησης και συμφωνεί για την πιστή τήρησή του, καθώς και για τις υποχρεώσεις των μαθητών και μαθητριών.

Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας/κηδεμόνας θα αναγράφει αν ο μαθητής/μαθήτρια έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μα θητής/μαθήτρια έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας η υπεύθυ νη δήλωση θα συνοδεύεται με ενημερωτικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται:

α) τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει ο συγκεκριμένος μαθητής/μαθήτρια, (πρέπει να ελέγχεται το απόθεμα για τη διάρκεια της εκδρο μής-μετακίνησης)
β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και
γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Οι ενήλικες μαθητές/μαθήτρια υπογράφουν και καταθέτουν οι ίδιοι την υπεύθυνη δήλωση.

Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων για όλες τις περιπτώσεις μετακινήσεων μαθητών και μαθητριών.