Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Νέα σχολική χρονιά 2017-2018

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους μαθητές της ΣΤ τάξης των Δημοτικών σχολείων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για εισαγωγή στην Α Γυμνασίου την νέα σχολική χρονιά 2017-2018 στο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου κατά το χρονικό διάστημα από 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017

Επίσης πρέπει μαζί με την αίτηση, να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μόνιμου κατοικίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017, ουδεμία αίτηση γίνετε δεκτή.Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ

Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή PDF από ΕΔΩ