Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Η εκπρόσωπος των γονέων και κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων κα Δημητρούλα ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ απέστειλε στους βουλευτές του νομού Κορινθίας την παρακάτω επιστολή την οποία μας κοινοποίησε και εμείς αναδημοσιεύουμε.

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,


Εκπροσωπώ τους γονείς και κηδεμόνες του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων. Χρόνιο και πάγιο αίτημά μας είναι να εφαρμοστεί (όπως και έχει γίνει
για δύο μόνο χρονιές) η διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων των μουσικών σχολείων. Σας  παραθέτω την σχετική νομοθεσία:

Σύμφωνα με τον Νόμο 2158/28-06-1993, Άρθρο 8, Παράγραφο 5,« στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων, που διέπονται από την 3345/2.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α’), χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Βασιλικού διατάγματος της 11.11.1957 (ΦΕΚ 229 Α”) “περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσ/νίκης”.

Τα προσόντα των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα χορηγούμενα πτυχία είναι ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές».

Επίσης η Γ2/7323/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1233 τ. Β΄ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  • Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία – Μουσικές Σχολές).
  • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι.
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε./ Γραφείο Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι τις 15 Ιουλίου εκάστου έτους».
Η τελευταία ενημέρωση για το θέμα έγινε στις 13/2/2018 όπου πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Παιδείας, συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, με τον Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, καθώς και το σύμβουλο του Υπουργού κ. Νικόλα Τσαφταρίδη. Ένα απ’ τα  θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν κατά σειρά είναι και το θέμα της πιστοποίησης επιπέδου σπουδών.

Η απάντηση - δέσμευση που δόθηκε από την πλευρά του Υπουργείου ήταν:

«…Για το ζήτημα των πτυχίων  και της πιστοποίησης του επιπέδου σπουδών στα μουσικά όργανα και τη θεωρία της μουσικής, ο κύριος Αγγελόπουλος δεσμεύτηκε πως, σε πρώτη φάση, το Σεπτέμβριο 2018) θα διεξαχθούν εξετάσεις στην Αθήνα, ίσως και στη Θεσσαλονίκη, για την απόκτηση πτυχίου Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρμονίας) και πτυχίου Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής) και θα μπορούν να δώσουν εξετάσεις μαθητές από τα Μουσικά Σχολεία όλης της Ελλάδας. Η πιστοποίηση επιπέδου σπουδών ανά όργανο, ή θεωρητικό αντικείμενο, θα παρέχεται αναλόγως στους υποψηφίους, έπειτα από εξετάσεις . (Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 17 Φεβρουάριος, 2018 - 15:24 στις ανακοινώσεις της επίσημης ιστοσελίδας της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης δεν πραγματοποιήθηκαν.

Κατόπιν όλων αυτών αλλά και της γενικής αποδοχής και απ’ την πλευρά του Υπουργείου αλλά και όλων των φορέων για την πραγματοποίηση ενός τόσο δίκαιου και νομοθετημένου θεσμού δεν μπορώ να αντιληφθώ το λόγο που δεν πραγματοποιούνται.

Σας παρακαλώ θερμά να δοθεί ερώτημα στην Βουλή για το θέμα αυτό και θα περιμένω με αγωνία απάντησή σας.

Με εκτίμηση,
Δημητρούλα Παπαθεοδώρου
Τηλ. 6939777287